Vragen

FAQ

Veel gestelde vragen

Corona maatregelen & aandachtspunten.

Lionsclub Wieringermeer e.o. volgt de landelijke richtlijnen, dus kan dat ook betekenen dat de kale takkenloop uiteindelijk toch wordt afgelast. Berichtgeving daarover volgt via internet.

Verder is het corona preventieplan onderdeel van de toekenning van de evenementenvergunning. Alles wordt gedaan om onderlinge afstand te houden en de Lions doen uiteraard ook een beroep op de deelnemers. Inschrijving en betaling gaat online om zo min mogelijk contactmomenten te hebben. Verder is helaas de inrichting van de loop sober en kunnen we helaas geen koffie of soep op een kampvuur aanbieden.

Aandachtspunten

Maak er een plezierige tocht van.  Hou rekening met elkaar en tevens de met overige weggebruikers en met natuur en milieu!

 

Tip: Let op het verkeer.

Tip: Zorg voor passende kleding en schoeisel en houdt rekening met weer en voorspellingen.

 

Algemene aanwijzingen

 • Aanwijzingen van de organisatie dienen te worden opgevolgd.
 • Onderweg is geen EHBO aanwezig, wel op de locatie Snippenwei.
 • Het is niet mogelijk om met huisdieren (honden, paarden etc) aan de Kale takkenloop deel te nemen.
 • Wilt u uw eigen afval meenemen?
 

Aanvullende regels in verband met corona

 • Alle adviezen en richtlijnen/verplichtingen van de overheid die gelden op de dag van de Kale Takkenloop dienen te worden gerespecteerd.
 • De organisatie wil extra risico’s op corona besmettingen uitsluiten en zal uw corona-app voor deelname controleren. Wilt u deze bij de hand houden ?
 • Wij hebben minimale voorzieningen getroffen, zo is er geen mogelijkheid tot toiletbezoek.
 • U dient zelf persoonlijk hygiëne maatregelen te nemen.
 • Als u merkt dat het even te druk wordt tijdens de tocht, kies dan voor een pauze of een ander tempo.

 

Uw Aanmelding

 • Wijzigingen van uw gegevens voor de aanmelding kan per e-mail doorgegeven worden.
 • Annuleren van uw aanmelding kan per e-mail tot uiterlijk 4 januari 2022 worden doorgegeven aan info@kaletakkenloop.nl  onder vermelding van uw deelnemersnummer of betalingskenmerk.
 • Alle Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
 • Bij inschrijving gaat de deelnemer gaat akkoord met het plaatsing op de mailing lijst en informatievoorziening per email over deze Kale Takkenloop en opvolgende Kale Takkenlopen. Uitschrijven voor de algemene nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.
 • Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de algemene aanwijzingen en huisregels.
 • De organisatie van de tocht behoudt zich het recht bij calamiteiten/overmacht geheel of gedeeltelijk (ook een laat tijdstip) de tocht af te gelasten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie van de tocht kan worden verwacht. Een gedeeltelijke restitutie van de inschrijfgelden zal dan plaatsvinden ?

Tijdens de tocht kunt u de organisatie bereiken op  06  – 23412570

Pas goed op elkaar, Wij wensen u een fijne wandeltocht!

Wij houden ons aan de wettelijke bepalingen inzake de privacywetgeving, maar het kan natuurlijk voorkomen dat er foto’s van het evenement worden gemaakt. Als u daar bezwaar tegen hebt, dan hoort de organisatie dat graag.